VPI: Thông qua chủ trương thuê CTCP Kinh doanh địa ốc Văn Phú phân phối các sản phẩm bất động sản

.

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest thông báo thông qua chủ trương thuê CTCP Kinh doanh địa ốc Văn Phú phân phối các sản phẩm bất động sản như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn