BCG: Giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo và hướng khắc phục

.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo và hướng khắc phục như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn