'Người đàn ông thép' trên chiếc xe đầu kéo

'Người đàn ông thép' trên chiếc xe đầu kéo

Trên chiếc xe đầu kéo nhỏ bé, kích thước chỉ bằng 1/30 so với máy bay, đều đặn mỗi ngày, anh Phạm Tho cần mẫn kéo máy bay về đúng vạch đỗ quy định an toàn, sẵn sàng cho những chuyến bay tiếp theo