Ngân hàng SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ

Ngân hàng SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ

Sau hơn ba tháng gấp rút xây dựng và hoàn thiện, công trình Cầu ngầm tràn liên hợp Bản Ếch do Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tài trợ toàn bộ kinh phí đã chính thức khánh thành.